OPŠTA PRAVILA

Opšti uslovi korišćenja definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučilac (Prodavac) je

BEYOND,  Voždova 76b, 18000 Niš

Delatnost i šira delatnosti: 1089 Radnja za izradu peciva i poizvoda od soje i trgovinsku delatnost Beyond

Matični broj: 54795696

PIB: 100342863

PEPDV: 134604329

web adresa: www.beyondhealthfood.com

kontakt telefon: 018-514-182

kontakt imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kupac robe je posetilac web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave) ili putem uplatnice preko banke ili pošte.

Putem web shopa kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca. Cene su sa PDV-om. Valuta je srpski dinar (RSD). Istaknute cene u web shopu važe za kupovinu putem interneta i kupovinu u našem maloprodajnom objektu.

 

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA KUPCA

Prodavac je dužan da Kupca upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora. ako:
    
Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 7 dana, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Stoga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.


Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Član 2.
Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Član 3.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1.    Prodavac nije u mogućnosti da nesaobraznost robe otkloni zamenom.


Član 4.
Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Član 5.
Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:
1.    Telefonom na broj: 018/514-182
2.    Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 7 dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Član 6.
Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem obrasca u word dokumentu koji će mu biti poslat imejlom i koji Kupac treba da popuni i pošalje putem imejla na adresu Prodavca: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 7.
Saobraznost se daje isključivo na ispravnost prodate robe, a ne na njenu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Potrebno je na našoj e-prodavnici i izaberete proizvod koji želite da kupite i ubacite u korpu. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode o tome će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

* Sve prodajne cene su maloprodajne (sa PDV-om) i ne uključuju dostavu. *

Naznačene cene odnose se na proizvod prikazan na slici. Ne preuzimamo odgovornost za moguće pravopisne greške.

 

DOSTAVA

Uslovi dostave: Naručena roba dostavlja se na adresu kupca. Roba se dostavlja na području cele Srbije.

Proizvodi se šalju putem kurirske službe (brze pošte). Cena pošiljke brzom poštom u zavisnosti od težine paketa je po cenovniku kurirske službe koja je izvršila dostavu.
Robu je moguće i lično preuzeti na našoj adresi Voždova 76b, 18000 Niš, u vreme koje ste prethodno dogovorili sa vašim prodavcem.

Okvirni rok isporuke je dva radna dana, ukoliko ih naručite predhodnog dana pre 12h (vikend ne ulazi u satnicu roka isporuke). Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe koja nije trenutno na lageru, rok isporuke je 10 dana, ukoliko je kupac saglasan sa odlaganjem isporuke (Kupac će biti kontaktiran i  termin slanja svih isporuka biće dogovoren u direktnom kontaktu sa kupcem.) Troškove dostave plaća kupac kada preuzme robu.

Za plaćanje preko računa, (tj uplatom na BEYOND tekući račun) isporuka se vrši nakon što uplata bude proknjižena, tj. dva radna dana od uplate.

Isporuku robe vršimo isključivo preko kurirske službe na teritoriji cele Srbije.

Ostali uslovi dostave: Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

 

PLAĆANJE

Naručene proizvode sa troškovima dostave, Kupac će Prodavcu platiti pouzećem prilikom dostave robe ili avansnom uplatom na tekući racun Prodavca za izabrane proizvode a troškove dostave kuriru na licu mesta.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova. Troškove dostave plaća kupac u svakom slučaju.

Plaćanje na žiro račun BEYOND.: nakon porudžbine preko webshopa dobićete e-mail ponudu sa podacima o plaćanju. Uplatu iznosa označenog na ponudi uplatite na tekući račun BEYOND:
AIK banka, 105-2102-28

Poziv na broj je označen na ponudi koji ste prethodno dobili na e-mail prilikom porudžbine

Plaćanje pouzećem: BEYOND je za vas omogućio plaćanje prilikom dostave preko kurirske službe. Prilikom dostave, dostavljaču plaćate gotovinom iznos koji je naznačen na računu. Ukoliko vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, pozvaće vas telefonom i pokušaće još jednom da vam dostavi pošiljku o čemu će vas obavestiti.

Ukoliko vas ni tada ne pronađe, Vaša pošiljka će biti smeštena u obližnjoj pošti i narednih 5 dana ćete moći da je preuzmete. A ako ne podignete robu, dužni ste da snosite troškove poštarine (dostave, ležarine i vraćanja).

 

Odustajanje od ugovora o kupovini preko interneta

Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, pod uslovom da nije otvorio li oštetio originalnu ambalažu u koju su artikli upakovani, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac.

U slučaju narudžbe preko internet sajta, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba bude isporučena kupcu.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom da odustaje od kupovine robe koju može dati imejlom poslatim na imejl adresu veb prodavnice: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., u kom slučaju ima pravo na povraćaj novca, pod uslovom da prethodno vrati Prodavcu robu sa neotvorenom i neoštećenom ambalažom, o svom trošku.

Kada kupac nema pravo da odustane od ugovora o kupovini

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora (u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti potrošača) u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, u našem slučaju to je frižiderska roba, kao na primer: sirovi tempeh, sirovi tofu, sirovi sejtan, prženi sejtan, prženi tofu, dimljeni tofu i dr.

 

POVRAT / REKLAMACIJE

Uslovi ugovora za kupovinu robe na daljinu
Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacija, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, Kupac može da pošalje robu o trošku Prodavca preko kurirske službe Daily Express, sa kojom Prodavac ima ugovorni odnos.

 

Raskid ugovora o kupovini putem interneta
Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom robe, umanjenjem cene ili raskidom ugovora, koji podrazumeva povraćaj novca kupcu.

 

Postupak reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojiih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Prodavac mora da odovori na reklamaciju u roku od 8 dana.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.
Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:
2.    Telefonom na broj: 018/514-182
4.    Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve gocine od dana podnošenja reklamacije potrošača.
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdii prijem reklamacije, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedene njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Povraćaj novca
Potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca koji je platio prilikom preuzimanja robe poslane pouzećem u dva slučaja:
1.    ako odustane od kupovine robe u roku od 14 dana od prijema robe i vrati robu prodavcu u neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži
2.    ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru
U slučaju da Potrošač zahteva povraćaj novca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, odgovarajuća suma će mu biti poslata poštanskom uplatnicom na adresu koju u svom zahtevu navede, nakon što Kupac dostavi Prodavcu neispravnu robu ili dostavi dokaz da je roba neispravna, tj. nesaobrazna ugovoru.

Postupak za povraćaj robe
Prodavac će odobriti povratak robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije imejlom, na imejl adresu prodavca, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Zamena robe

U slučaju da se zamena za neki drugi artikal dešava u period od 7 dana od dana kupovine, Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Vikendom i praznicima, naručivanje je moguće samo online (putem webshopa).

 

Vansudsko poravnanje:

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na adresu ,,Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova  https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Na osnovu čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je obavezan da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora.

 

PRIVATNOST PODATAKA

Beyond se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Pomoću tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Podatke sakupljamo na osnovu zaključenja ugovora o kupovini robe na daljinu, kako bismo mogli da isporučimo željene artikle na adresu/adrese navedene u narudžbi.

Pored navedenih podataka, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i sigurniju i udobniju kupovinu.

Cookies (“kolačići”)
Cookies (u daljem tekstu: kolačići) su mali tekstualni fajlovi koji se plasiraju na računar korisnika, a zarad optimizacije i personalizovanja korisničkog iskustva. Neke od Usluga koje Beyond pruža sastoje se iz plasiranja tehnologije kolačića. Korisnik može blokirati upotrebu nekih kolačića koje Beyond koristi.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Beyond se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Beyond ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Beyond ne razmenjuje informacije o korisnicima sa trećim licima. Beyond može eventualno koristiti pomenute informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete odjaviti i Vaša e-mail adresa biće izbrisana. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa naše mailing liste kad god to žele.

Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. Beyond d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online narudžbu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Sigurnost Vaših ličnih podataka je visok prioritet, tako da koristimo tehničke mere kako bi se omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Veb stranice prodavnicazdravehrane.rs koriste tehnologiju enkripcije SSL, kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. Takođe koristimo i savremenu antivirusnu zaštitu.

Vaši podaci se čuvaju sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima našeg e-shopa (na primer, obaveštavanje o novitetima u našoj ponudi).

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
- Pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti
- Pravo pristupa vašim podacima o ličnosti
- Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške
- Pravo da zahtevate prekid obrade vaših podataka o ličnosti
- Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti
- Pravo da zatražite prenos vaših podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge

Maloletna lica
Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:
Slanjem e-mail poruke na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Poziv telefonom na 018-514-182
pismeno na adresu: Beyond, Voždova 76b, 18000 Niš.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom na + 381 11 3408-900

Hvala na poverenju,

 Vaša Internet prodavnica zdrave hrane BEYOND.

Ubrzo po otvaranju prodavnice zdrave hrane, preduzeće “Beyond” otpočinje i proizvodnju zdravije hrane (januara 2001). Uz stručne savete švajcarskog industrijalca g. A. W. Danzera, jednog od pionira zdravije hrane u Evropi, uspeli smo da razvijemo liniju sasvim novih proizvoda od soje prilagođenu našem tržištu, koja je sada obogaćena serijom veoma ukusnih vegetarijanskih kobasica i namaza.

Za razliku od većine današnjih proizvođača, odlučili smo da prednost damo zdravlju potrošača, čak i nauštrb profita, tako da u našoj proizvodnji ne koristimo aditive i konzervanse da bismo produžili vek trajanja proizvoda.

Kompletan spisak i opis naših proizvoda možete pogledati u katalogu proizvodnje.

Biljne belančevine ukusna i zdrava zamena za meso
Kao osnovnu namirnicu koja predstavlja zamenu za belančevine životinjskog porekla, proizvodimo tofu, hranu koja je hiljadama godina u upotrebi u Kini i Japanu, danas je preporučuje makrobiotika, ali i FDA (Američka uprava za hranu i lekove) kao namirnicu koja godi zdravlju srca. Osim sirovog tofua koji možete pripremiti na bilo koji način koji vam odgovara, proizvodimo tofu u raznim pikantnim varijantama - proprženi na hladno ceđenom ulju i tamariju, sa maslinama, dimljeni, i dr.

Proizvodimo takođe i tempeh, indonežanski specijalitet od fermentisane soje, koji je izuzetno ukusan, lako svarljiv, a čak ni ljubitelji dobre šnicle neće moći da zamere njegovom izvrsnom ukusu.

Još jedna namirnica koja je bogata belančevinama i energetski jaka, koju obožavaju vegetarijanci, jeste sejtan, tzv. pšenično meso, zapravo posebnim procesom izdvojen i pripremljen pšenični gluten...

Puteri od semenki
Kikiriki puter je odavno u prodaji na Zapadu, a kod nas se pojavio ne tako davno. Ali, odlični namazi se prave i od bundevinog semena i suncokreta i mi smo osvojili tehnologiju njihove proizvodnje. Naši namazi od semenki su bez konzervanasa i aditiva, kao i naš kikiriki puter. Taan ili susamova pasta je odavno poznata u istočnoj kuhinji i ona takođe spada u naš repertoar proizvoda.

Prirodni slatkiši
Posebno smo ponosni na svoju liniju zdravih slatkiša, koji su lišeni belog šećera i nezdravih aditiva. Naš slatki program zasniva se na jezgrastom voću (kikirikiju, orasima, bademima, lešnicima) sa prirodnim zaslađivačima, medom i malteksom (ječmeni sladom) koji su već sami po sebi zdravi. 

Sirova organska hladno presovana ulja
Najnovije u našoj ponudi su organska hladno presovana ulja lana, susama, suncokreta i bundeve, dobijena revolucionarnom nemačkom tehnologijom, pri kojoj u procesu ceđenja temperatura ne prelazi 37oC, tako da se s pravom mogu nazvati sirovim i koristiti u sirovoj ishrani.

Ove proizvode možete kupiti u našoj maloprodaji, u svom bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane, a možete ih i naručiti preko naše internet prodavnice.

BEYOND
Petra Konjovića 44  Niš 18106
tel. +381-018-281-011, 062 344 527

 

Već je početni imidž preduzeća “Beyond” podsetio po izgledu na prodavnice zdrave hrane na Zapadu. Kupcima koji bi ušli u radnju veoma značajno je bilo to što su uvek znali da osim robe mogu da dobiju i dobar savet iz oblasti zdrave hrane od prodavaca koji ne samo da poznaju tu tematiku, već i sami žive zdravije. Često su organizovane besplatne konsultacije i seminari za kupce na kojima su gostovali istaknuti stručnjaci sa Balkana iz oblasti alternativne medicine i raznih područja zdrave hrane.

U našoj prodavnici u glavnoj ulici u Nišu naći ćete preko 2000 artikala koji pokrivaju gotovo sve što prodavnice zdrave hrane mogu da ponude, a posebno smo ponosni na proizvodni repertoar naše proizvodnje - ukusni, sveži i zdravi proizvodi od soje, pšenični sejtan, zdravi slatkiši na bazi jezgrastog voća, meda i malteksa i drugo. Mi pratimo trendove, pa možete biti sigurni da ćete kod nas naći sve što je novo u oblasti zdrave ishrane!

Posetite nas u Voždovoj 76 b i uverite se u kvalitet i raznovrsnost naše ponude, ili se raspitajte na tel.  018-514-182.

Deo iz repertoara naše ponude možete naručiti preko naše internet prodavnice, Zdrava Hrana e-Shop

 

BEYOND
Niš, Voždova 76b 

Telefon: +381 018-514-182
Fax: +381 018-514-182
E-mail: <pošaljite nam poruku>

MALOPRODAJA
 
BEYOND
Niš, Voždova 76b, radno vreme prodavnice: ponedeljak-petak 9 - 19h, subota: 8 - 14h, nedeljom ne radimo

Telefon: +381 018-514-182
Fax: +381 018-514-182
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
VELEPRODAJA
 
BEYOND
Beograd, Narodnog Fronta 68
Tel./fax: +381 11 347 6034

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
PROIZVODNJA
BEYOND
Petra Konjovića 44  Niš 18106
tel. +381-018-281-011, 062 344 527

INFORMACIJE I PITANJA:

Pošaljite mejl na

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

...

 

 

Veleprodaja zdrave hrane Beyond

 

Kako bismo bili što efektivniji u distribuciji naših proizvoda kao i drugih vrednih i kvalitetnih proizvoda iz oblasti zdrave hrane, odlučili smo da otvorimo našu sopstvenu veleprodaju zdrave hrane u Beogradu. U našoj veleprodaji možete se snabdeti mnogim ekskluzivnim proizvodima, kao što su Neera sirup, mnoge namirnice iz organske proizvodnje (npr. žitarice, mahunarke, semenke i dr), sredstva za mršavljenje,, instant čajevi od ginko bilobe, žen šena, đumbira itd.

Organske žitarice, mahunarke i semenke
Danas gotovo da i nema potrebe naglašavati vrednost organske hrane. Šta vrede i najzdravije namirnice, ako su višestruko zagađene. Onima koji se zdravije hrane i čiji su svakodnevni osnov ishrane žitarice i mahunarke, veoma je bitno da mogu da ih nađu u organskom obliku. Upravo zbog toga je veleprodaja Beyonda odlučila da se orijentiše u ovom pravcu i prva počela da sistematski snabdeva srpsko tržište sertifikovanim organskim namirnicama. Tako su zahvaljujući upravo Beyondu ljubitelji zdravije ishrane konačno mogli da po povoljnim cenama, u svojim prodavnicama zdravije hrane nabave gotovo sve žitarice i mahunarke koje se koriste u svakodnevnoj ishrani pa čak i one “egzotičnije” - kinou (specijalnu staru vrstu žitarica), azuki, mung i sl., ali i veoma zdrava organska ulja od kokosa i palme.

Proizvodi od soje, puteri od semenki, zdraviji slatkiši
Mi distribuiramo bogat program maštovitih i ukusnih proizvoda od soje (dimljeni tofu, tofu sa maslinama, tempeh i sl), putera od semenki (susam, bundeva, suncokret, kikiriki) i zdravije slatkiše na bazi jezgrastog voća, meda i malteksa, koji proizvodi naša pogon za proizvodnju. Najvažnije kod njih jeste da za razliku od većine industijski proizvedene i pakovane robe ne sadrže sredstava za konzervisanje ni aditive.

Biljni namazi
Kako vegetarijanstvo stiče sve veću popularnost, tako i biljni namazi sve više menjaju nekad popularne paštete. Zato se Beyond odlučio da postane generalni distributer serije pikantnih namaza od povrća (pačurki, brokolija, paprike, i dr)

Neera dijeta
Veleprodaja Beyond je ekskluzivni uvoznik i distributer Neera sirupa, osnov popularne švajcarske dijete za mršavljenje i pročišćenje koja je u opticaju na Zapadu već preko 40 godina, a stekla je popularnost među holivudskim zvezdama, pa je koriste Bjonsi Nouls, Tom Henks, Mik Džeger, kao i olimpijska legenda Karl Luis...

Sredstva za mršavljenje
U našem repertoaru možete naći i prirodna sredstva za mršavljenja, na bazi biljnih vlakana, kao i jabukovo sirće, koje se u prirodnoj medicini preporučuje u te svrhe.

Proizvodi od gline
Glina je jedno od najmoćnijih prirodnih sredstava za detoksikaciju organizma, tako da prodajemo glinu za unutrašnju i spoljašnju upoterbu raznih namena, sada već renomiranog proizvođača ovog programa Shenemil.

Medicinske gljive
U tradicionalnoj medicini lekovite gljive zauzimaju istaknuto mesto. Beyond je generalni distributer šitake, maitake, reiši, astragalusa, kordicepsa i drugih izuzetno lekovitih gljiva, kao i čuvenog kineskog prirodnog eliksira žen-šena.

Instant čajevi
Posebno smo ponosni što smo uvoznik i distributer instant čajeva od đumbira, žen-šena i ginka bilobe. Ova prirodna lekovita sredstva veoma širokog povoljnog spektra delovanja na organizam svako domaćinstvo treba da ima pri ruci, a posebno su pogodna u boliku instant čajeva (bez aditiva i konzervanasa!) koji se mogu pripremiti za minut.

Paleta suprehrane
Najnovija u našoj ponudi je paleta tzv. superhrane, namirnica izuzetne hranljive i funkcionalne vrednosti za ljudski organizam, kao što su mlade trave žitarica (pšenice, ječma, lucerke), mikroalge spirulina i hlorela, čia semenke, psillium ljuspice, nopal kaktus, mleveno laneno seme zaštićeno od oksidacije specijalnim sistemom pakovanja, eritritol (prirodni zaslađiva), sirovi kakao komadići

Takođe, snabdevamo prodavnice zdrave hrane morskom solju, alojom u gelu, eteričnim uljima i emulzijama raznih namena i dr.

VELEPRODAJA
 
BEYOND
Beograd, Narodnog Fronta 68
Tel./fax: +381 011 347 6034

E-mail: <pošaljite nam poruku>

Pogledajte izbor iz našeg veleprodajnog asortimana:
 

Beyond  je proizvodno-trgovinsko preduzeće koje se bavi programom zdrave hrane. Osnovano je 2000. godine kao skromna prodavnica zdrave hrane, sa idejom da svojom delatnošću služi svima koji teže i nastoje da žive zdravije. U međuvremenu je preraslo u složeno preduzeće, koje je svoju delatnost dopunilo proizvodnjom, uvozom i distribucijom zdrave hrane.


Naši principi su da se držimo prirode i izbegavamo maksimalno sve veštačke dodatke hrani - hemikalije, aditive konzervanse i ostale. Logična posledica ovakvog pristupa je bila da se okrenemo programu organski gajene hrane, tako da je naše preduzeće danas preraslo u lidera na srpskom tržištu u uvozu i distribuciji organski gajenih žitarica, semenki, mahunarki, kao i u proizvodnji visokokvalitetnih organskih namirnica od soje, koje smo prvi ponudili na domaćem tržištu, pre svega namenjenih onima koji nastoje da smanje količinu namirnica životinjskog porekla u svojoj ishrani, ili da ih potpuno izbace.

 

Svesni problema sa preteranom količinom šećera u savremenoj ishrani, razvili smo takođe i program zdravijih, organskih zaslađivača, kao i zdravijih slatkiša na bazi sušenog voća, orašastih plodova, malteksa i meda, koji će pomoći onima kojima je rafinisani šećer prerastao u problem u ishrani.

 

Kafa spada u najprodavanije artikle u savremenom svetu, ali, nažalost, takođe i u artikle koji se u konvencionalnoj proizvodnji najviše tretiraju hemikalijama. Zato smo se odlučili na uvoz organski gajene kafe, koja ne samo da čuva zdravlje svojih konzumenata, nego čuva i prirodu, jer njeno gajenje ne podrazumeva ekstenzivno krčenje šuma koje je neophodno za konvencionalne plantaže kafe.

 

Zdravlje posmatramo u malo širem smislu - ne samo kao odsustvo bolesti, već kao optimalno stanje tela i duha koje podrazumeva pozitivne misli, radost, optimizam, sreću. Zato smo, uz prehrambeni program, razvili i edukativnu delatnost, putem našeg besplatnog časopisa "Zdrava hrana" dostupnog u svim prodavnicama zdrave hrane na teritoriji Srbije, kao i našeg edukativnog veb sajta www.zdravahrana.com, ali i veb sajta www.biserimudrosti.com, koji nudi inspiraciju iz oblasti lepe književnosti i filozofije onima koji takvu inspiraciju traže.

 

Duboko verujemo da niko nema šanse da promeni svet oko sebe ako nije spreman da menja sebe - kao u poznatoj izreci Šri Činmoja, "Juče sam bio pametan, hteo sam da promenim svet. Danas sam mudar, zato menjam sebe". Zato ohrabrujemo sve zaposlene u našoj firmi da slede personalizovane programe samorazvoja, svako na svoj način, kako bismo kreirali pozitivnu i inspirativnu atmosferu unutar naše firme, koju onda možemo da ponudimo i drugima.

Naše preduzeće sastoji se od veleprodaje, maloprodaje i proizvodnje.

 

beyond_logo.jpg

GDE JOŠ MOŽETE NAĆI NAŠE PROIZVODE

 

Između ostalih mesta, organski program (žitarice, mahunarke, semenke), paletu superhrane (trave žitarica, mikroalge, maku, psilium i sl), Neera dijetu, sertifikovane organske proizvode od soje (tofu, tempeh), ukusni pšenični sejtan i zdravije slatkiše i ostale artikle iz prodajnog repertoara preduzeća Beyond možete naći i u sledećim prodavnicama zdrave hrane. Molimo Vas ipak da proverite telefonom da li trenutno imaju proizvode koji Vas interesuju:
 
 
VELEPRODAJE:
 
„Macrobiotic prom, Koste Nađa 12, Mirijevo, Beograd, 011/343-19-14, 77-00-201, 77-00-301

„Boneda “ Kvantaška pijaca, Beograd, 011/373-0077
„Špajz“ Kvantaška pijaca, Beograd, 011/373-0076
„Viva Tref“ Višnjićka 74, Beograd, 011/276-1370, 276-1476, 276-1514
„Bio Line“ Mirijevski bulevar, Beograd, 011/2758-998
Lučar“, Novi Sad, 021/512-307
„Bio Una“ Novi Sad, 021/633-4734
Biokolonijal, Novi Sad, Pere Popadića 7-9,  tel. 021/4780-356
„Aleksić Family“ Niš, 018/213-462

„Ekoline doo“, Miletine Bune 2B, Kruševac, Srbija +381 69 8 492 415, +381 37 492 300

 
MEGAMARKETI:
MERCATOR
RODA
UNIVER EXPORT
 
 
MALOPRODAJE

CRNA GORA
Budva, BioDar kutak u okviru Maxi objekta u TC Delta City Podgorica i TQ Plaza Budva

Tel/Fax: +382 20 410 951

E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
 
NIŠ
Beyond, Voždova 76b, 018-514-182
 
BEOGRAD
Megamarketi
MERCATOR
RODA
UNIVER EXPORT
Prodavnice zdrave hrane
ALTALTA, Beogradska 52, 11000 Beograd, tel: 344 59 77
BELLTECH, Rada neimara 73, 11000 Beograd, tel: 011/380 95 70
BEOCODAP, 11000 Beograd. tel: 712 315
BGD TRADE, Ul. Kralja Aleksandra 272. 11000 Beograd, 011-2410-642
BGD TRADE, Cara Nikolaja
BGD TRADE, Gospodara Vučića
BIO BAZAR, Cara Dušana 7. 11000 Beograd, tel: 011/180 470
BIO BODI Svet, Sarajevska 40, tel. 063-7708187
BIODUĆAN, Ustanička 64/b, 11000 Beograd, tel: 011/344 23 27
BIOMELEM, Andre Nikolića 2v, 11000 Beograd, tel: 011/369 10 40
BIO HRANA, Ul. Vojislava Ilića 35, 11000 Beograd
BIO LIFE, Ul. III bulevar 34, lok. 29, 11070 Novi Beograd
BIOMARKET, Svetogorska 18, 11000 Beograd, tel. 011-323-6714
BIOMARKET, Maršala Birjuzova 37, 11000 Beograd, 011/218 7233
BIO SHOP, Pijaca Đeram, 11000 Beograd, tel: 063/88 66 436
BIOSHOP, Majora Ilića 66, 11000 Beograd, tel: 064/116 16 05
BIO PLUS, Koste Glavinića 3A, 011/2650-390
BIO ŠPAJZ, Kalenićeva pijaca, 11000 Beograd, tel: 24 33 313
BIOZRNO, Živka Davidovića 4b, 11000 Beograd, tel: 011/421 513
BIO PLUS, Koste Glavinića 3a, tel. 011-2650-390
BILA, Vasina ul, 011-2632-193
BONEDA PLUS, Ul. Bulevar Zorana inđića 12 v, 11070 Novi Beograd, tel: 011 214 7662
BUBA Bioshop, Palmira Toljatija 5 (Stari Merkator), tel. 060-637-7736
CECIN ŠPAJZ, Trgovačka, 011-236-1141
ČAROBNI PASULJ, Studentski trg 10. 11000 Beograd, Tel: 011/2638 021
DARENA, Bul. Kralja Aleksandra 297, 11000 Beograd
DAR, 11080 Zemun Polje, Tel: 011/375 50 24
DAR PRIRODE, Braće Srnića 23a, 11000 Beograd, tel: 011/347 59 39
GASTRONOM, Ul. Gospodar Jovanova 30, tel. 062-290-163
GRAND MARKET, Ul. Živka Davidovića 4 b, 11000 Beograd, 011-2427-524
GILE, Sarajevska 16, tel. 011-265-7666
ERIKSON, Kralja Milutina 34, 11000 Beograd, tel: 011/361 11 51
EFEDRA, Prvomajska 8a, 11080 Zemun, tel: 063/774 89 18
EFEDRA II, Đorđa Stanojevića, 11d, Belvil; 011/630-02-81
HEMA KHEYE NEYE, Hilandarska 24, 11000 Beograd, tel: 011/334 53 22
HERBARIJUM, Kokanova 8, 11000 Beograd, tel: 064/172 70 16
KALIN KUTAK, Gandijeva (TC Piramida), tel. 062-271-567
KENAZO, Dušanova, 011-3287-513
KIRKA FARMA, Ul. Braće Marića 15, 11000 Beograd, Tel: 011/271 14 40
KOSTIĆ RUŽA, VI Nova 85 B Pretok, 11000 Beograd, tel: 011/332 79 03
KRISTINA, Bul. Kralja Aleksandra 80 a, 11000 Beograd, tel: 063/811 22 09
KRRAS, 14 Decembra 74, 11000 Beograd, tel: 011/444 84 26
KUĆA ZDRAVE HRANE, Valjevskog odreda 80, 11000 Beograd, tel: 064/313 14 28
IZVOR ZDRAVLJA, YU biznis centar, 011-311-0954
LEBLEBIJA, Bul. Oslobođenja 5 (Slavija), tel. 011-244-0275
LEBLEBIJA, Masarikova 5 (kod Beograđanke)
LIV 011, Gandijeva 105, tel. 065-860 8585
MACROBIOTIK, Kičevska 30, 11000 Beograd, tel: 011/439 943
MAJA, Đorđa Jovanovića 2, 11000 Beograd, tel: 011/322 27 75
MAKI KAFA, 27. marta 127, 11000 Beograd, tel: 011/403 014
MASLAČAK, Kokanova 8a, lok 15-16, Pijaca Banjica, 11000 Beograd tel: 011 3674 911
MASLAČAK, Milana Rakića, 011-2402-034
MANGO BIOCENTAR, Kamenička 1, 11/36-21-609
MATEA Kruševačka 37, 11000 Beograd tel: 011/244 06 78
MIŠ, Matice Srpske 43, 11000 Beograd, tel: 011/342 59 72
MINA, Resavska 84, 11000 Beograd, tel: 064/230 45 66
MV BIOMARKET, Kičevska 21, 11000 Beograd, 063/861 33 99
NASMEJANA BUNDEVA, Mekenzijeva, tel. 011-344-9156
NATALI KOMERC, Palmira Toljatija 5, 11070 Novi Beograd, Tel: 011/2691 212
N & T, Slobodana Jovanovića 6, 11000 Beograd, Tel: 011/757 062
NUTRICIA, Skadarska 47, 11000 Beograd Tel: 011/3224-155
IZVOR ZDRAVLJA, Ul. Bul. Mihajla Pupina 10 ž, 11070 Novi Beograd
KOŠUTA, Ul. Terazije 32, 11000 Beograd
KUĆA ZDRAVOG ŽIVOTA, Ul. Partizanske avijacije 25, lok 10, Bežanijska kosa
LAVANDA, Braće Srnić 23, tel. 011-7474-071
MAKA, Mutapova 55, 11000 Beograd
MAKROBIOTIC PROM, Ul. Braće Miladinov 10, 11000 Beograd
MAKROBIOTIKA, Kičevska 30, Tel:011/43 99 43
MASLINA. Katanićeva 2, 11000 Beograd, 011/245 90 90
MERICA, Ul. R.V. Invalida 43, 11211 BORČA
MRĐA, Ul. Takovska 39, 11000 Beograd
NANI, Nehruova 51, TC Mala Piramida, 11070 Novi Beograd, tel: 011/318 92 72
NEVEN-BIOCENTAR, Dečanska 21, 011/3035-450
NEVEN 2, Beogradska
NEŠVOJ – Kuća zdrave hrane, Mileševska 5, Kalenić pijaca, 11000 Beograd, Tel: 011/243 88 31, 245 77 67
NOVUS, Kirovljeva 23, 11000 Beograd, Tel: 354 70 98
NUTRICIJA. Skadarska 47, 11000 Beograd, Tel: 011/322 41 55
POINT OF VIEW, Ul. Nehruova 51, lok 1, 11070 Novi Beograd
PRIRODA, Ul. Davidovićeva 2/2, 11080 Zemun
RINFUZA, Nehruova 51, lokal 37, 11070 Beograd, Tel: 011/216 75 94, 064 266 518
SAHASA, Ul. Višegradska 29, 11000 Beograd
SENSAL, Ul. Ustanička 194, 11000 Beograd
ŠAMPINJON PRODUKT, Paunova 24, 11000 Beograd, Tel:011/367 13 05
TARA CENTAR, Resavska 78 a/I sprat, 11000 Beograd, Tel: 011/361 07 22
T.M.N.T plus, Gandijeva 110/g, 011-216-6535
ZLATNI DUĆAN, Kosmajska 58, 11360 Cerak – Beograd
SAB PRIMUM, Vojvode Bogdana 25, 11000 Beograd, tel: 011/421 374
SREMUŠ, Zmaja od Noćaja 9, 11000 Beograd, tel: 011/318 10 65
SAHASA, Višegradska 29, 11000 Beograd, tel. 063-451-234 tel: 011/361 60 19
TREF, Ul. Resavska 84, 11000 Begrad
TREF, Ul. Cvijićeva 91 b, 11000 Beograd tel. 011 -6761-063
SWISS FLORINA, Bul. Kralja Aleksandra 62, 11000 Beograd, tel: 011/324 92 62
VALKYRIA, Čukarička Padina, Stevana Đurđevića Trošarinca, 011 25 20 226
VALKYRIA, Požeška 116, 011 357 29 33
VALKYRIA, Trgovačka 9a lokal 10, 011 236 2368
VALKYRIA 4, Čika-Ljubina 10, tel. 064-6454-054
V.A.N. trade, Svetozara Markovića 16, tel. 011-3233-473
VANILLA, Vojvode Stepe (naselje Stepa Stepanović), 011-770-0133
VD PHARM, Palmira Toljatija 5/III, 11000 Beograd, Tel: 011/697 387
VEBA-PROM, JNA 84, 11000 Beograd, tel:011/332 51 50
VITAS Tošina Bunar 12, 11080 Beograd, tel: 063/217 702
ZLATNO ZRNO, Pijaca Banjica, lokal 25, 11000 Beograd, tel: 011/354 56 58
ZMAJ, Hilandarska 1, 11000 Beograd, tel: 011/322 51 74
ZRNO, Marka Oreškovića 27, tel. 011-3620388
ZRNO TD, 27. marta 33, tel. 011-334-6093
ZRNO, Dalmatinska, tel. 275-3241
ZRNCE, Dubrovačka 6, 11080 Zemun
ZUCCHERO, Đurićeva 30, 11000 Beograd, Tel: 064/180 49 12
ŽIKA, Bele Bartoka 10, 11000 Beograd, tel:011/721 890
YOGA LUNCH, Sestara Bukmirović 78c, 11000 Beograd, tel:011/770 708
 
 
 
NOVI SAD
 
Megamarketi
MERCATOR
RODA
UNIVER EXPORT

BIOSPEKTAR, Železnička 11, 21000 Novi Sad, 063/8009991
BIOPARK, Hadži Ruvimova 58, 21000 Novi Sad, 021/636509
BIO LAVANDA, Bulevar cara Lazara 104, 21000 Novi Sad, 021/520-882
BIO ZRNCE 1 Bulevar oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, 021/6333-405
BIO ZRNCE  2  Bulevar oslobođenja 73, 21000 Novi Sad, 021/423-066
BIO ZRNCE  3 SPENS, Sutjeska 2, 21000 Novi Sad, 021/528-231
BIO ZRNCE  4 Futoška 4, 21000 Novi Sad,021/548-384
BIO ZRNCE  5 Nikole Pašića 35, 21000 NoviSad, 021/6611-464
BRACIN DUĆAN, Kosančić Ivana 2, 21000 Novi Sad, 064/185 6922BIO CENTAR, Šafarikova 19, 21000 Novi Sad, 021/571599
BIO UNA, Šekspirova 5, 21000 Novi Sad, 060/0528676
BIO UNA, Limanska pijaca, 21000 Novi Sad, 021/6321942
BIO UNA, Jevrejska 31, 21000 Novi Sad, 021/ 525538
BIORITA, minidiskont zdrave hrane, Novi Sad, Pere Popadića 7-9, tel. 021/4780-356
HERBA-MG GREEN, Slovačka 26, 21000 Novi Sad, 021/6617367
KOŠUTA, Laze Kostića 8, 21 0000 NoviSad, 021/528-635
NATURAL FOOD, Janka Veselinovića 12, 21000 Novi Sad, 021/ 539-315
NAZDRAVLJE 1, Braće Dronjak 14, 21000 Novi Sad, 021/300 108
NAZDRAVLJE 2, Vojvode Bojovića 23, 21000 Novi Sad
NOMA SPORT STR, Ignjata Palasa 2, 21000 Novi Sad, tel: 065/566 77 70
ORGANIC HOUSE, Miše Dimitrijevića 2, 21000 Novi Sad, 065/8851-851
PANONSKI KUTAK, Ilije Ognjanovića 4, 21000 Novi Sad, 063/529361
PANSPORT, Jerneja Kopitara 5, 21000 Novi Sad, 021/467 300
STR BIONEVEN 1, Pavla Papa 36, 21000 Novi Sad, tel:064/144 17 40
STR BIONEVEN 2, Braće Ribnikara 15, 21000 NoviSad, 021/654-5653
STZR PRIRODA, Bulevar cara Lazara 50 (Limanska pijaca, lokal 48), 21000 Novi Sad, 061/400-9091
VITAJELA, prodavnica zdrave hrane, ugao Kisačke i Kralja Petra I, 021/420-992
ZELENA APOTEKA, Futoška 89, 21000 Novi Sad, tel: 021/422 7171

OSTALI GRADOVI

ALEKSANDROVAC
BIOSHOP NIA, 29. novembra 66, 12370 Aleksandrovac

ARANĐELOVAC
SZTKR ZDRAVA HRANA, Knez Mihaila 63, 34300 Aranđelovac

BAJINA BAŠTA
NIN, Omladinska bb, 31250 Bajina Bašta, tel: 031/851 428

BAČKA PALANKA
UNA-NATURAL, Šafarikova 74, 21 400 Bačka Palanka
FRUCTUS, Novosadski Put 15/2, 21400 Bačka Palanka, 021/752 898
MEDES, Novosadski Put 15/1, 21400 Bačka Palanka, 021/751 372

BEČEJ
HERBA, Ul. JNA 50, 21220 BEČEJ

DIMITROVGRAD
BIOŠOP, Balkanska 11, 138320 Dimitrovgtrad, tel: 010 360 677, 064 552 96 38

GOLUBINCI
TR ZDRAVA HRANA, Karađorđev park 9, 22308 Golubinci

INĐIJA
BIOŠPAJZ - VODENICA. 22320 Inđija, tel: 064/285 43 89
STR ZDRAVA HRANA ŠPIRIĆ, Tržni centar Sloboda, lokal 22, 22320 Inđija

JAGODINA
BIO ČIČAK, Hajduk Veljkova 7, tel: 035/233 997
BIOHRANA, Gradska tržnica A 10, 35000 Jagodina, tel: 064/134 80 20

KAĆ
TR ZDRAVE HRANE JABUKA, Svetosavska 21241 Kać

KANJIŽA
BIOMAG, Trg Oslobođenja 13, 24 420 Kanjiža, tel. 063/845 22 91

KIKINDA
BIODUĆAN, Generala Drapšina 57, 23300 Kikinda, tel: 064 249 12 96

KLADOVO
MAGNES DOO, Ive Andrića 1, 19320 KLADOVO, tel: 063/805 92 44

KRUŠEVAC
Ekoline, prodavnica br 1   ul. Gligorija Diklica 89;
Ekoline, prodavnica br 2   ul. Partizanskih kurira 46
BIOLINE prodavnica 4, Trg fontane 12/2;
BIOLINE prodavnica 1, Cara Lazara 101;

KURŠUMLIJA
BIO PRO, Svete Ane bb, 18430 Kuršumlija, tel: 063/471 146

LAZAREVAC

TR ALBO, Dr Đorđa Kovačevića 9, tel. 011-811-8210, 061-186-1694

LESKOVAC
SRCULENCE, Voje Nikolajevića 61, 16000 Leskovac, tel: 016 285 080, 016 285 081, 069 601 610
 

MRAMORAK
ZR ZDRAVA HRANA, Vojvođanska 65, 26 226 Mramorak

NOVI PAZAR
SZR ZDRAVA HRANA, Rifata Burdžovića 57, 36 300 Novi Pazar

PANČEVO
KUĆA ZDRAVLJA OLEA, Karađorđeva 14, 26000 Pančevo, Tel: 013/333 403


PARAĆIN

BIOŠPAJZ, Svetog Save 6, 35 250 Paraćin, tel: 063/683 457

PROKUPLJE
STR BIOVITA, Hajduk Veljkova 9, 18400 Prokuplje, tel: 027/333 242, 063 739 91 16
PROSPECTA, Maloplanska 83, 18400 Prokuplje, 027/351 079

RUMA

SILBAŠ
TR ZDRAVA HRANA, Kralja Petra I 84/A, 21433 Silbaš

SMEDEREVO
STR DOBOŠ, Vojvode Stepe 55, 11300 Smederevo, tel: 026/223 819

SMEDEREVSKA PALANKA
STR ZDRAVA HRANA UROŠEVIĆ, I Srpskog ustanka 10, 11420 Smederevska Palanka

SOKOBANJA
TR ZDRAVA HRANA, Mitropolita Mihajla 25 A, 18 230 Sokobanja

SOMBOR
AMARIS, Pariska 5, 25000 Sombor, Tel: 025/328 57
M&D, Maksima Gorkog 2, 25000 Sombor, Tel: 025/230 31
VEGETARIJANA, Ul. Čitaonička 3, 25000 Sombor
VEGETARIJANA, Ul. Mirna 6, 25000 Sombor, tel: 025 444 930, 064 614 11 31

SREMSKA MITROVICA
TR BIOŠPAJZ, 22000 Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 35, tel: 022/432 255, 478 162

SUBOTICA
SUNČEV CVET, Petra Drapšina 17, 24000 SUBOTICA, tel: 024/34 485
BIOTEKA, Trg Okt. Revolucije 7, 24000 Subotica, tel: 024/552 424

ŠABAC
OAZA ZDRAVLJA, Prote Smiljanića 37, 15000 Šabac, 015/343 223
VIVITA, Ul. Vlade Jovanovića 7, 15000 Šabac, tel. 015/347-464
ŠPAJZ 015, Trg đačkog bataljona 8,064-15-47-626

TRSTENIK
STR MBM , Vuka Karadžića bb, 37240 Tstenik, tel: 063 814 10 05, 062 209 617

UŠĆE
EKOFARM, 23. novembra bb, 36342 UŠĆE, tel. 036/831 084

UŽICE
CRISPY, Užičke republike 14, 31000 Užice, tel: 031/517 969
MRVICA, Nikole Pašića 32, 31000 Užice, tel: 063/84673 72
POLEN, Riste Tešića 70, 31000 Užice, tel: 031/519 828

VARVARIN
TR ZDRAVA HRANA, Jove Kursule 21, 37260 Varvarin

VELIKO GRADIŠTE
BIOŠPAJZ – ZDRAVLJE I LEPOTA, Žike Popovića 14, 12220 Veliko Gradište, 012/666 916, 666 792, 063/290 080, 063/857 57 50

VRANJE
BIO-BIO, Kneza Miloša 17, 17500 Vranje, tel: 017/414 703

VRŠAC
RADAKOVIĆ, Fruškogorska 35/b, 26300 VRŠAC

ZAJEČAR
STR NUTRICIA, Ljube Nešića 55, 19000 Zaječar, tel: 019/426 613

ZMAJEVO
TR ZDRAVE HRANE ZDRAVLJE, Kneza Lazara bb, 21213 ZMAJEVO

ZRENJANIN
MATENA, Koče Kolara 16, 23000 Zrenjanin
MAKROGEA, TC Bagljaš, lok. 18, 23000 Zrenjanin

ZVEČAN
SZTR ZDRAVA HRANA, Vuka Karadžića 32, 38227 Zvečan


 

INFORMACIJE I PITANJA:

<pošaljite nam poruku>
 

 

BEYOND
Niš, Voždova 76b 

Tel/Fax: (381) 018-514-182
Mob: (381) 062-804-3713
E-mail: <pošaljite nam poruku>